Mijn Nederland!

Mijn Nederland!

‘Mijn Nederland’ is een van de bekendste Nederlandse volksliedjes.

Mijn Nederland is een lied dat omstreeks 1870 is geschreven door Pieter Louwerse (tekst) en R. Hol (muziek).

Het lied is een van de bekendste Nederlandse volksliedjes en wordt vooral op Koninginnedag nog veelvuldig gezongen.

]]>

Mijn Nederland!

Waar de blanke top der duinen,
Schittert in de zonnegloed,
En de Noordzee vriend’lijk bruisend,
Neêrlands smalle kust begroet,
Juich ik aan het vlakke strand: (bis)
‘k Heb u lief, mijn Nederland! (bis)

Waar het lachend groen der heuvels,
‘t Kleed der stille heide omzoomt,
Waar langs rijk beladen velden,
Rijn of Maas of Schelde stroomt,
Klinkt mijn lied op ouden trant: (bis)
‘k Heb u lief, mijn Nederland! (bis)

Blijf gezegend, land der vaad’ren,
Make u eendrachtig sterk en groot,
Blijve ‘t volk der Koninginne,
Houw en trouw in nood en dood!
Doe zo ieder ‘t woord gestand: (bis)
‘k Heb u lief mijn Nederland! (bis)

Gerelateerde Berichten

RECENTE BLOGS